GET THE APP

..

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

ISSN: 1948-593X

Open Access

Tuba Incecayir


Gazi University, Department of Pharmaceutical Technology, Doctor of Philosophy

Biography
Doctorate, Topikal farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında bantla soyma ve mikrodiyaliz yöntemlerinin karşılaştırılması, Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr), 2010 Postgraduate, Lamotrijinin sağlıklı gönüllülerde tükrük ve plazma profili ve farmakokinetik modellemesi, Gazi University.

Relevant Topics

Google Scholar citation report
Citations: 3099

Journal of Bioanalysis & Biomedicine received 3099 citations as per Google Scholar report

Journal of Bioanalysis & Biomedicine peer review process verified at publons

Indexed In

 
arrow_upward arrow_upward
https://www.olimpbase.org/1937/